Specializovaný eShop pro lékařské praxe a zdravotnická zařízení

Titulní strana / Reklamace

Reklamace

7. Záruka a reklamace
 
Záruka je poskytována dle platné legislativy pro vzájemný obchod dvou podnikatelských subjektů, pokud není uvedeno jinak.
Odběratel musí dodržovat podmínky pro skladování jednotlivých výrobků a respektovat návody na použití.
Odběratel si při přejímce zboží zkontroluje počet a exspiraci výrobků. Případné nesrovnalosti zákazník vyznačí v dodacím listu a neodkladně projedná s dodavatelem prostřednictvím zákaznického servisu. Na reklamace špatně dodaného množství uplatněné za déle než 2 dny po převzetí (pokud nebyl víkend, svátek apod.) nebude dodavatel reflektovat.

Pokud nebyl vydán záruční list, tak jako záruční list slouží faktura (popřípadě účtenka), kterou reklamující  vždy přiloží k reklamovanému zboží.
Zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14-ti dnů od jeho zakoupení. Kontaktujte náš zákaznický servis a dohodněte se na způsobu vrácení nebo výměny zboží. Zboží musí být nepoužívané, kompletní a v původním obalu. Nelze vrátit zboží, které bylo objednáno jako nestandardní (není standardně uvedeno v platném ceníku nebo v eShopu)
Zboží odběratel odesílá do centrálního skladu MEDIPOS P+P, Lipník 44, 675 52 Lipník a hradí veškeré logistické náklady.
Na vrácené zboží se vystavuje dobropis, který je po potvrzení ze strany odběratele uhrazen bezhotovostním převodem.
Před odesláním zboží k reklamaci doporučujeme kontaktovat zákaznický servis na čísle 800 136 136. Sepíšeme s Vámi zápis a sklad bude očekávat Vaši zásilku. Tím dojde i ke zrychlení vyřízení Vaší reklamce.